Privacy

Zoekkapper.nl verstrekt gegevens van kappers onder geen beding anders dan via haar website aan derden.

Het beschikbaar stellen van informatie door kappers voor het kapper profiel is geheel op eigen risico. Uw (contact) gegevens worden op de website van Zoekkapper gepubliceerd en zijn vrij toegankelijk.